Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

Rekonstrukce přízemí objektu sýpky v areálu Břevnovského kláštera v Praze

.

bar 1bar 1