Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

Univerzita Pardubice - soutěž

Fakulta Chemicko-technologická Univerzity Pardubice

architektonická soutěž 2002

3. místo

01 Pardubice01 Pardubice