Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

Adaptace objektu E - jízdárny v areálu GASK

Adaptace objektu jízdárny (E) pro potřeby Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře - studie proveditelnosti. 

jízdárna 1jízdárna 1