Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

Strahovská zahrada - Studie rekonstrukce vyústění štoly

Studie rekonstrukce vyústění štoly v Praze, Strahovské zahradě včetně projedníní s orgány památkové péče. červenec 2016

Zákres do fotografie - denníZákres do fotografie - denní