Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

Územní studie Mladá Boleslav

.

..

Územní studie brownfieldu u řeky Jizery v Mladé Boleslavi, prosinec 2018