Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

Rezidence velvyslance ČR v Tunisu

Kompletní přestavba rezidence českého velvyslance v Tunisu.

Spolupráce s ing. arch. Milanem Kvízem

Projekt 2001-2002

Realizace 2003

Investor : Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Náklady: 25 mil. Kč

Rezidence velvyslance ČR v TunisuRezidence velvyslance ČR v Tunisu