Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

Nová lávka přes potok v Líbeznicích

Nová lávka přes potok v Líbeznicích

 

Realizace: 05/2016 – 08/2016

 

Jako stavební materiál pro novou lávku přes potok v Líbeznicích byly použity vyřazené prvky krovu z realizace nástavby základní školy.

lávka v Líbeznicíchlávka v Líbeznicích