Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

5/11/2016 Otevření tělocvičny v Líbeznicích

.

tělocvična - otevřenítělocvična - otevření

V sobotu 5.11.2016 byla v Líbeznicích slavnostně otevřena nová tělocvična s fotbalovým hřištěm za účasti Antonína Panenky a Báry Štěpánové.