Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská 1
CZ-169 01 Praha 6
Česká republika

04/04/2019 Park Na Špici ve sborníku Veřejná prostranství

Fotografie parku Na Špici byly uveřejněny ve Sborníku z konference AUÚP ČR, Pardubice 8.-9.11.2018

obálkaobálka